Affiliate

2 minuty na čtení

Spolupracujte s námi!

 

 

Nejlepší affiliate CPA program u nás!

Za registraci uživatele dostanete 5,- Kč

 Pro zařazení do programu nás kontaktujte na info@notifikacka.cz

Možnosti propagace

web ano Pouze předem schválené inzerentem.
mailing ano Pouze předem schválené inzerentem.
SEM ano Pouze předem schválené inzerentem.
sociální ne  
incentivní ne  
cashback ne  
pop up/under ne (ani tab/under)  
vlastní kreativy ano pouze předem schválené
více akcí z 1 IP ne  

Žádosti o schválení posílejte prosím e-mailem :  info@notifikacka.cz !


 
 
 
 Upozornění pro emailové a sms kampaně! 
Přísně zakázáno je zasílání nekalé reklamy (spamu) prostřednictvím diskusních skupin, e-mailových zpráv, SMS, faxu nebo pošty jakožto i ostatních telekomunikačních prostředků. Partner je povinen dodržovat Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Především je zásadní § 7 - Šíření obchodních sdělení, kde je uvedeno toto (zjednodušeně):

*Rozesílat obchodní sdělení elektronickými prostředky lze pouze na uživatele, kteří k tomu dali předchozí souhlas.

*Uživatel má jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem, zdarma nebo na účet odesílatele odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy, pokud původně toto využití neodmítl.

*Každá takováto zpráva/email/nabídka musí být zřetelně a jasně označena jako obchodní sdělení.

*Každá takováto zpráva/email/nabídka nesmí skrývat nebo utajovat totožnost odesílatele, jehož jménem se komunikace uskutečňuje.

*Každá takováto zpráva/email/nabídka musí být zaslána s platnou adresou, na kterou by mohl adresát přímo a účinně zaslat informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace odesílatelem nadále zasílány.

Veškeré obchodní sdělení (SMS, email), které jakkoliv souvisí se spoluprací dle těchto podmínek, je partner oprávněn rozesílat pouze po předchozím souhlasu provozovatele a pouze ve znění a grafické úpravě, která bude předem provozovatelem odsouhlasena. V případě nedodržení ztrácí partner nárok na odměnu v kalendářním měsíci, kdy porušení proběhlo a zavazuje se uhradit smluvní pokutu 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení.
Naposled upraveno: 20 Duben, 2020